Třebsínská zvonička - historie

 

První písemná zmínka o Třebsíně je z roku 1310, ale dle zápisů Ostrovského kláštera Jana Křtitele lze předpokládat, že Třebsín, dříve i Třebšín, nebo též Tržepschin, respektivě usedlost či stejnojmenný statek mohl být založen již okolo roku 999.
Na počátku dvacátých let 20.století měl Třebsín 257 obyvatel ve 42 domech.
V roce 1924 byly provedena rozluka s obcí Krňany, jejíž součástí do té doby Třebsín byl. V tomtéž roce byla také vybudována nová silnice z Třebsína k Závisti. Roku 1928 se započalo s elektrifikací obce. Již před I.světovou válkou zde aktivně fungoval ochotnický divadelní spolek "Lumír". Obec měla i svůj sbor dobrovolných hasičů.
Dominantou návsi v Třebsíně je šestiboká zvonička z konce 18.století. Historie této netradiční stavby je zatím bohužel zahalena tajemstvím. V roce 1921 byla však zvonice kompletně opravena. Rekonstrukce byla iniciována místním ochotnickým divadelním spolkem "Lumír" a byla financována z darů občanů a z výtěžku za tímto účelem pořádaných kulturních akcí. Před rekonstruovanou zvonicí byl pak 15.června 1921 ve dvě hodiny odpoledne slavnostně odhalen tzv. Památník odboje v I.světové válce.
Slavnost zahájil starosta Třebsína p.Josef Barták. Hlavní řeč pronesl p.František Frabša, spisovatel a redaktor z Prahy.Dle zápisu v kronice byl jeho proslov velmi dojemný, a obdržel za něj velkou kytici, kterou mu předala místní děvčata. Slavnosti se zúčastnili četní významní hosté, zástupci legionářů, hasičstvo, sokolové a zástupy místních obyvatel.
Zvonička je od roku 1958 památkově chráněna.
Na návsi stojí i významný dům číslo popisné 10. Zde býval hostinec a obchod se smíšeným zbožím paní Alžběty Dupalové. V letech 1934 - 38 byl kompletně přestavěn, a stal se pak hotelem Novotný.