YUKON - VLTAVA TOUR 2010
 

Vážený Kamaráde, vážená Kamarádko,
vy členi trampské osady Club Údolí Ticha a jejich hosté :

Toto je oficielní pozvání na pečlivě naplánovanou a po mnoho dlouhých let připravovanou výpravu po stopách dávných prospektorů, trampů, zlatokopů a jiných dobrodruhů - nazvanou: 

YUKON - VLTAVA TOUR 2010

Výprava po stopách těch, kteří před mnoha lety  prožili dobrodružství, o kterých psal ve svých knihách Jack London a Bob Hurikán.
Naše expedice se koná v neděli dne 15.srpna 2010. Toto je poslední možný termín, než na krajinu dopadne silný mráz. Jiné termíny o prázdninách nejsou možné, účastníci expedice se stále vymlouvají, že nebudou odkládat své soukromé výpravy do Karibiku.

Velmi podrobný itinerář naší výpravy do divočiny :
Kanada : západně od města BEAVER CITY na divoké řece YUKON / Vltava / leží krásné městečko STECHOVICE CITY. Tam u přístavním mola číslo 4. je přivázán PADDLE WHEEL STEAMING IN NAME  OF SIREN / říční kolesový parník jménem Mořská panna /, který přesně v 11.25 hodin houká na své sirény, zvedá kotvy a odplouvá směrem východním. Lodní lístek stojí pro dospělou osobu s celou bagáží 100 Dollarů /Kč/. Po několikadenní plavbě, kdy po rozbouřené řece mineme i známý CHILKOOT PASS / Chilkutský průsmyk/, mineme město FORT YUKON, a snad přistaneme ve zdraví jižně od DAWSON CITY v přístavu NOVE TREBENICE. Zde naše plavba končí. Zde můžeš si zapůjčit za několik dollarů lyže, sněžnice, nakoupit poslední potraviny, tabák, zápalky, ale i nějakou další výstroj a výzbroj. A pro ty movitější z vás, můžeš si zde i pronajmout sněžné psy, saně, i najmout místní nosiče.
Naše pěší výprava začíná tam, kde stojí HOLY JOHN – INTO STONE SCULPTURE / Svatý Ján – do kamene vytesán /. Od něho se vypravíme po levé straně řeky po proudu, až dorazíme do CAMP MARGON /osada Margon /. Dalších několik mil  se řeka kroutí záhyby do vysokých skalisek. Zde stezka vede i tunelem, který byl na dně divokého kaňonu před lety vyražen. Mineme WHITE ROCK / Bílá skála / a na pravém břehu řeky se náhle zjeví skalní útvar zvaný MARY’S ROCK  /Mařenka /. Severně od Mařenky se nachází místo zvané BEECHWOOD / Bučina /.  Na levé straně pak pomalu projdem  až pod MICHNOOV HILL / Michnův vrch /, a mineme známé místo SLEPICKOOV HILL /Slepičkův vrch /. Ocitneme se na místech, kde se řeka prudce úží, kde kameny  jejím tokem po mnoho let obrušovány byly.  Zde řeka si vzala i několik životů drsných a nebojácných vorařů. Místo ono zve se HOLY JOHN´S CURRENTS / Svatojánské proudy /. Na pravé straně objeví se první sruby osadníků z CAMP TWENTIETH MILES  /osady Dvacátá míle – která dnes se zve CURRENTS – Proudy /. My však pomalu mineme ZADKA HILL / Zadkův kopec / a před námi se náhle zjeví sruby pramáti trampských osad, kolébky vltavských dobrodruhů – CAMP LAST HOPE      / osada Ztracených nadějí – též něžně zvaná Ztracenka /. V ohbí řeky na pravé straně nalézá se CAMP RED RIVER / osada Červená řeka /.
Je to přesně v místech, kde se KRNANSKY STREAM / Krňanský potok / vlévá do Vltavy. Západně nad tyčícími se skalisky stojí několik velkých srubů. Místo je příhodně nazváno BONE / Kost /. Tam tyčí se i RANCH PARENTS – ( FATHER´S AND MOTHER´S ) / ranč rodičů (otcův a matčin) / kamarádky Daniely. Západně od něho místo zvané INSIDE OF MARE BELOVED / V kobylích drahách /.
 Naše cesta pokračuje směrem západním, okolo několika osamělých srubů, až vysíleni dorazíme k STECHOVICE DAM /hráz/. Na pravém břehu řeky stojí za povšimnutí divoká rokle IN ADIT /Ve štolách/  kde byl po druhé světové válce nalezen a vyzdvižen americkou armádou takzvaný STECHOVICE TREASURE /Štěchovický poklad /. Ale to je příběh na další, již opět pečlivě plánovanou expedici.  Od přehradní hráze vede cesta do kopce, kde je již vidět  STECHOVICE CITY, kde naše strastiplné cesta končí.

Dovolte zde malou poznámku.
Nalezené zlato a drahé kameny pak nejlépe prodat a směnit v nedaleké obci Třebsín. Zde v místním saloonu po naší dobrodružné výpravě je možnost vydatně se posilniti, nacpati si břich a též poveseliti již v civilizaci.
Vybavte se na cestu vším potřebným, to jest potravinami, zdravotním materiálem, pitnou vodou, sekerami, krumpáči, pilami, pánvemi na vyplavování zlata, zvířaty, dětmi, a hlavně dobrou náladou!

Vaše další dotazy a chytrácké připomínky lze řešit na telegrafním čísle
776 887 106 nebo též osobně!

Těšíme se na Vás s pozdravem GOOD LUCK

Pavel a Jitka
Club údolí ticha - Třebsín