Osada C.Ú.T. děkuje

Všem svým členům, kteří v tomto roce pozvedli naší osadu na poli sportovním a kulturním. Všem, kteří věří, že osadní život má i v této společnosti svůj význam,a kteří svou prací udělali pro osadu něco navíc, něco, co nebylo jejich povinností.

1) Za nohejbalový turnaj :

Jirkovi Drápalovi, Liborovi Havrdovi, Petře a Martinovi Jeřábovým, Zdendě a Mirkovi Šindelářovým, Tomášovi Tichému.

2) Za dětský den :

Přemkovi Burianovi za rozdělení práce, a všem osadníkům od řeky, že všechny jeho rozkazy a přání ihned splnili. (viz. Dětský den / Přemek přiděluje práci).

3) Za Třebsínskou zvoničku :

Karlovi Bartákovi a Tomášovi Tichému za celoroční práci při přípravě a organizaci festivalu, a dalším mnohým bezejmenným, kteří pomohli se stavbou amfiteátru, při festivalu pomáhali a i těm, kteří později uklidili vesnici do původního stavu. 

4) Za volejbalový turnaj :

Jardovi Růžičkovi z Úsvitu (za přípravu hřiště ve spřátelené osadě Úsvit), Pepíkovi Scotovi, Standovi „Čendovi“ Jeřábovi a Karlovi Bartákovi (za bezvadnou přípravu hřiště a jeho okolí), dále pak Přemkovi Buriánovi, Jirkovi Škobisovi, Petře a Martinovi Jeřábovým, Zdendě a Mirkovi Šindelářovým.

 

Dále pak všem těm, kteří pomohli třeba jen svým malým dílem, nebo jen radou. 

Dnes je osada Club údolí ticha uznávaným činitelem v trampském světě, neboť osadní zlato-modrá vlajka stále na stožáru ještě vlaje.

A pevně věříme, že to bude i nadále.

 

Za C.Ú.T. – šerif Pavel Sočava v.r.

2.8.2009