Nový osadník

V pondělí 6.7.2009 byl na své zrekonstruované chatě ( pod první vyhlídkou ) oficielně přijat Petr Kužvart za platného člena osady Club údolí ticha.        Tohoto aktu, spojeného s kolaudací chaty se zúčastnili členi skupiny Ohniváci z Pikovic. Ti za přispění majitele chaty obstarali hudební doprovod k bohatému pohoštění kamarádek a kamarádů.
Petr se musel dost ohánět, aby si zahrál a ještě obsluhoval nenasytné a žíznivé hosty. Tato mise se protáhla až do ranních hodin. Přejeme tomuto sympatickému novému osadníkovi, ať rád jezdí mezi nás do naší osady a užívá si nádherného výhledu na Sázavu.

 

Za zúčastněné  osadníky Karel Barták v.r.